Financieel – ANBI

Financiële verantwoording stichting De Eersteling

Opzet van onze stichting is om transparant en open te zijn wat betreft onze doelstellingen. Daarbij hoort ook onze financiële verantwoording. De opzet van de stichting was om het historische gebouw De Eersteling te behouden voor ons nageslacht.

Onze financièle draagkracht was concreet door een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant van de projecten die onder Leader vielen. Na een presentatie van ons project  werd er toekenning verleend februari 2011. Het totale project zou ongeveer € 150.000 gaan bedragen. Via de Provincie met het programma Leader werd een bijdrage toegezegd van € 62.500.

De bedoeling was dat het project eind 2012 afgerond zou zijn. Door omstandigheden en veel practische tegenvallers is in overleg met de provincie de financiële einddatum naar 31 december 2014 verschoven. Dit ook in verband dat de restauratie nog niet geheel is afgerond  en we ook nog zaken gerealiseerd willen zien die niet in het project waren opgenomen ,maar toch wenselijk voor het historisch karakter.

De exacte cijfers gaan we dus begin 2015 bekend maken. Er blijven na 2015 nog veel werkzaamheden over die we zonder stress op ons gemak willen afhandelen. Dat er enorm veel gebeurd is met het geinvesteerde geld is eigenlijk onvoorstelbaar.

Er is om te beginnen een stalen frame geplaatst wat nodig bleek en niet in de begroting was opgenomen van ongeveer € 2.500. Daarna is er de betonvloer uitgesloopt om een degelijke en veilige draagconstructie te maken voor het gebouw. Er is in de aanvang ing. Hr. Hunia gevraagd om een oplossing te bedenken deze contructie betaalbaar te krijgen.

Met een offerte van € 75.000,-  ging het totale plan niet lukken. Door met vrijwilligers te werken hebben we dit hoofdstuk voor ongeveer   € 20.000,- kunnen uitvoeren. Er zijn hier ontzettend veel uren in gaan zitten. Zodoende ben je 1 jaar verder en sta je net als voorheen weer op een betonvloer.

Finacièle verantwoording : Stichting  De Eersteling

Wegens vernieuwing en aanpassing van onze web-site komen

de inhoudelijke cijfers van onze rekeningen later.

Saldo betaalrekening 1 – 01 – 2020 € 496,17

Saldo renterekening    1 – 01 – 2020 € 2000,03

Saldo betaalrekening 31 – 12 – 2020 €826,28

Saldo renterekening     31 – 12 – 2020 € 2000,23

Saldo betaalrekening 1 – 01 – 2021 € 826,28

Saldo renterekening     1 – 01 – 2021 € 2000,23

Saldo betaalrekening 31 – 12 – 2021 €974.08

Saldo renterekening     31 – 12 – 2021 € 2000,43

Wordt vervolgd.