Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Logo

Nieuws

Nieuws Berichten van De Eersteling

Nieuws artikel BN De Stem

In de 38 jaar dat Leo en Marie-José van Dijk nu naast het oude gemaal De Eersteling wonen, hebben ze buiten opslag nooit grootse plannen met het gebouw gehad. Inmiddels is het historsich besef toegeslagen en het idee geboren om De Eersteling te restaureren. Het paar heeft wat mensen in de hand genomen, de gemeente en waterschap Brabantse Delta op de koffie gehad, resulterend in de Stichting Behoud Gebouw Voormalig Stoomgemaal.

Lees verder op BN De Stem

ANBI Regeling

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient, zoals bijvoorbeeld kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, en wetenschappelijke instellingen. Organisaties die door de belastingdienst zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting alleen aftrek krijgen voor giften aan een ANBI.

 

Stichting De Eersteling is een ANBI

 

Lees meer: ANBI Regeling

Veilig Honk

Wist u dat De Eersteling voor Scholieren en Jongeren een veilig Honk bied 

Veilig Honk is een project waarbij schoolgaande kinderen een veilige plaats wordt geboden langs hun route naar de middelbare school. Langs deze routes zijn bewoners benaderd om als Veilig Honk te fungeren. Bij deze adressen kunnen leerlingen aankloppen als zij hulp nodig hebben. 

Partners die bij het project Veilig Honk een rol spelen zijn, naast de vrijwilligers - de regiopolitie Moerdijk, de gemeente Moerdijk en de middelbare scholen in Moerdijk en omgeving.

 

 

 

 

 

Nieuwe website De Eersteling

Nieuwe website 

De website van De Eersteling is weer terug online, en compleet vernieuwd! 

stoomwatergemaal.nl

Nieuw Logo, Nieuwe huisstyle, Nieuwe functionaliteiten 

Gemaakt door Stefan Maris