Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Logo

Nieuws

Nieuws Berichten van De Eersteling

Planning voortgang 2015

Onze stichting blijft met vrijwilligers nieuwe projecten initiëren, die nodig zijn om de conditie van het pand en de omgeving verder te optimaliseren. Via deze nieuwe projecten wordt getracht het gemaal en de omgeving steeds aantrekkelijker te maken voor de bezoekers en groepsexcursies.

Er worden in april en september 2015 opnieuw open dagen gepland om de bekendheid van het gemaal bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.
Dit jaar doet de Eersteling ook weer mee met NLdoet. Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Er wordt in de Eersteling ook weer een expositie gepland en wordt de Eersteling weer opgenomen in de kunstroute die in de regio wordt uitgezet.
In 2015 wordt een nieuwe ruimte in gebruik genomen, waar mensen de mogelijkheid wordt geboden om technische en/of  innovatieve projecten uit te werken.

Verder staat de Eersteling open voor suggesties en zijn aanvragen voor excursies en/of het gebruik van de groepsruimte van de Eersteling voor vergaderingen, meetings of presentaties  altijd welkom.

Programma activiteiten stichting De Eersteling 2014

21 Maart

N.L. Doet , Plaatsen van afdak met vrijwilligers voor electramotor van voormalig gemaal Heeze uit Bergen op Zoom.

26 – 27 April

Weekend Expositie getijdenmolens van West Europa.
Prachtige en interessante expositie geleend van De Molenstichting. 
Met ruime belangstelling bezocht.

30 Augustus

Onderdeel puzzelrit vrijwillige brandweer uit Zevenbergen. Gezellige bijeenkomst met rondleiding en puzzelopgave over gemaal.

13 – 14 September

1e weekend deelname kunstroute gemeente Moerdijk met veel bezoekers, die het meeste belangstelling hadden voor het historische karakter en restauratie van het gemaal.


20 – 21 September

2e weekend kunstroute met een totaal van 280 bezoekers. Verrassend en leuk was ook dat onze burgemeester Hr. Klijs met echtgenote een bezoek bracht.


17 Oktober

Bezoek Ledenraad Rabobank West Brabant, met rondleiding, uitleg over restauratie, dia-presentatie van restauratie en filmpjes van andere stoomgemalen.

Opening voormalig stoomwatergemaal de Eersteling


De restauratie is voltooid en het voormalig stoomwatergemaal "De Eersteling" is op 25 oktober feestelijk geopend door L. Koevoets wethouder gemeente Moerdijk.

Lees meer: Opening voormalig stoomwatergemaal de Eersteling

Heeft u een Rabobank rekening?

Als u een Rabobank rekening heeft dan kunt u stemmen op ons project via de website van de Rabobank

Lees meer: Heeft u een Rabobank rekening?