Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Logo

ANBI Regeling

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient, zoals bijvoorbeeld kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, en wetenschappelijke instellingen. Organisaties die door de belastingdienst zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting alleen aftrek krijgen voor giften aan een ANBI.

 

Stichting De Eersteling is een ANBI

 

 

Stichting De Eersteling is erkend als ANBI. Stichting De Eersteling voldoet aan alle eisen.

Wat betekent dat voor u?

 Voor de donateurs van Stichting  De Eersteling heeft dat de volgende consequenties:

 

  • Stichting De Eersteling betaalt geen schenkbelasting over ontvangen donaties. Al uw giften gaan dus echt direct naar ons.
  • Stichting De Eersteling betaalt geen erfbelasting over ontvangen legaten. U kunt Stichting De Eersteling dus in uw testament opnemen, zonder dat een (groot) percentage wordt afgeroomd.
  • U kunt giften aan Stichting  De Eersteling aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt dan wel een niet aftrekbare drempel (voor alle opgevoerde giften gezamenlijk).
  • U kunt notarieel vastgelegde periodieke giften (minimaal 5 jaar) volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting (dus zonder drempel).

 

Over bovenstaande kunt u alle informatie verkrijgen bij de belastingdienst of bij een notaris, maar natuurlijk ook bij de penningmeester van Stichting De Eersteling