Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Logo

Veilig Honk

Wist u dat De Eersteling voor Scholieren en Jongeren een veilig Honk bied 

Veilig Honk is een project waarbij schoolgaande kinderen een veilige plaats wordt geboden langs hun route naar de middelbare school. Langs deze routes zijn bewoners benaderd om als Veilig Honk te fungeren. Bij deze adressen kunnen leerlingen aankloppen als zij hulp nodig hebben. 

Partners die bij het project Veilig Honk een rol spelen zijn, naast de vrijwilligers - de regiopolitie Moerdijk, de gemeente Moerdijk en de middelbare scholen in Moerdijk en omgeving.