Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Logo

Lezing in De Eersteling op dinsdag 26 april 2016

Twee zielen in mijn borst

de Faust van Goethe in het licht van de Gnosis

Uitgangspunt van de lezing op 26 april in voormalig gemaal De Eersteling in Standdaarbuiten, is de verzuchting "Twee zielen, ach! wonen in mijne borst", geuit door Faust in het gelijknamige werk van Goethe.

Op basis van de wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis zal de aard van de twee zielen nader worden onderzocht. De verzuchting van Faust blijkt de sleutel te bevatten tot het beantwoorden van de vraag naar de zin van ons aardse bestaan. Naar gnostiek inzicht is het namelijk de bedoeling, dat de mens tot een zodanige zielenontwikkeling komt, dat de binding met de Geest kan worden hersteld. Tijdens en na de inleiding zal er ruim gelegenheid zijn, met de spreker van gedachten te wisselen.

locatie: Standdaarbuiten
adres: Molendijk 24
datum: 26 april
tijd: 20.00 – 22.00 uur
kosten: vrij toegang
info: www.rozenkruis.nl

contact: Leo van Dijk, tel: 0168 324700